PT สูท ดาวน์โหลด

AB สูท ดาวน์โหลด

918 Kiss สูท ดาวน์โหลด

GS สูท ดาวน์โหลด

JOKER สูท ดาวน์โหลด

โป๊กเกอร์ ดาวน์โหลด

Gameplay สูท ดาวน์โหลด

SA ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป
ลูกค้าที่สนใจจะเริ่มการเดิมพันนี่คือ ข้อตกลงในการใช้งาน KINGPIN88 ที่เราอยากให้คุณศึกษา และปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • การใช้งาน KINGPIN88 ลูกค้าที่เข้ามาร่วมเดิมพันกับทางเว็บไซต์ ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • การใช้งาน KINGPIN88 บริษัท มีสิทธิ์ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับของทางบริษัทในทุกกรณี
 • การใช้งาน KINGPIN88 เว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • การใช้งาน KINGPIN88 ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบกรณีอัตราการต่อรอง มีความผิดพลาดจากทางผู้ให้บริการ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้บริการทุกผลิตภัณฑ์
 • การใช้งาน KINGPIN88 กรณีตรวจพบว่ามีการโกง, เล่นไม่ปกติ หรือใช้ ระบบช่วยวางเดิมพัน รวมถึงโปรแกรม และหรือ โรบอท ในการเดิมพัน เว็บไซ KINGPIN88 ขอสงวนสิทธ์ในการการจ่ายเงิน และคืนเงิน ในทุกๆ กรณี
 • การใช้งาน KINGPIN88 ถือการตัดสินใจของทางเว็บไซต์เป็นสิทธิ์ขาด
 • การใช้งาน KINGPIN88 กรณีตรวจพบการกระทำที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของการเดิมพัน หรือส่วนอื่นๆ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ KINGPIN88 ทางทีมงานมีสิทธิ์ระงับการวางเดิมพัน หรือให้การวางเดิมพันนั้น เป็นโมฆะ
 • การใช้งาน KINGPIN88 หากสมาชิกหรือเอเย่นต์สร้างความเสียหายให้แก่บริษัท ทางเรามีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้าและเอเย่นต์
 • การใช้งาน KINGPIN88 ในการฝากเงิน และ ถอนเงินลูกค้า จำเป็นต้องให้ข้อมูลจริงในส่วนของ หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อ และนามสกุล จะต้องตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์เสมอ
 • การใช้งาน KINGPIN88 ทางเว็บไซต์ มีหน้าที่ในการดูแล และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้อยู่ในความปลอดภัยสูงสุด และจะไม่มีการเผยแพร่ หรือจำหน่ายข้อมูลต่ออย่างเด็ดขาด
 • การใช้งาน KINGPIN88 ควรเดิมพันเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
 • การใช้งาน KINGPIN88 ลูกค้าจะต้องศึกษา และทำความเข้าใจ ในส่วนของ การใช้งาน และกฏกติกา ของการเดิมพันชนิดต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจวางเดิมพันเสมอ
 • การใช้งาน KINGPIN88 ลูกค้าจะต้องควบคุมการใช้เงินด้วยตนเอง โดยการติดตาม จำนวนเงิน ในการเดิมพันของตัวเอง ว่าใช้ไปมาก หรือน้อยเท่าไหร่ และควรเดิมพันด้วยจำนวนเงิน ที่คาดว่าจะสามารถจ่ายได้
 • การใช้งาน KINGPIN88 ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุขัดข้องทางด้านการสื่อสารในขณะวางเดิมพันทุกกรณี
 • การใช้งาน KINGPIN88 โปรดศึกษา และยอมรับ ข้อตกลงจากเว็บไซต์ KINGPIN88 ก่อนทำการสมัคร และวางเดิมพัน


2. บัญชี : เงื่อนไขในการใช้

 • หากมีข้อขัดข้องใดเกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้เล่น ทางKingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้จนกว่าการแก้ไขจะสำเร็จลุล่วง การร้องเรียนข้อขัดข้องใดจะต้องแจ้งโดยการเขียนและระบุวันที่ เวลา และรายละเอียดของข้อขัดข้องนั้น ในการส่งคำร้องเรียนเรื่องข้อขัดข้อง ต้องทำการส่งผ่านอีเมลล์ไปยัง kingpinbet@gmail.com ฝ่ายการจัดการจะดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องของสมาชิกอย่างจริงจังและพยายามดำเนินการเป็นขั้นตอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่สุดเพื่อการค้นหาข้อขัดข้องและหนทางในการแก้ไขข้อขัดข้องทั้งหมดอย่างทันท่วงที
 • Kingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดก็ตามโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดเครดิตที่คงเหลืออยู่ในบัญชี ณ ช่วงเวลาที่บัญชีถูกทำการระงับ และ/หรือ ยกเลิกจะถูกส่งคืนให้แก่เจ้าของบัญชีผ่านช่องทางการจ่ายเงินที่ Kingpin88 เห็นสมควร นอกจากนี้ ทางKingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะการชนะใดก็ตามและริบยอดเครดิตคงเหลือ หรือการชนะอื่นๆ หรือสิทธิใดของผู้ใช้บัญชี รวมถึงการใช้บริการใดของผู้ใช้บัญชีภายใน Kingpin88
 • ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของเขา/เธอด้วยตนเอง และห้ามให้บุคคลอื่นใดหรือบุคคลที่สาม รวมถึงผู้เยาว์เข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของเขา/เธอหรือนำกลับมาใช้ การเข้าสู่ระบบ และ/หรือ ใช้งานสิ่งของหรือข้อมูลใดจากเว็บไซต์ Kingpin88 รวมถึงการรับรางวัลใด ทางทีมงานจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวในการซื้อขาย และ/หรือ ความเสียหายใดที่เกิดขึ้น


3. การวางเดิมพัน

  3.1 การยอมรับและตรวจสอบการวางเดิมพัน:
 • เดิมพัน
  ผู้เล่นต้องวางเดิมพันจากเงินที่ได้ฝากเข้าเป็นเครดิตในบัญชีผู้ใช้ของผู้เล่น โดยการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากได้ทำการตรวจสอบและพบว่าผู้เล่นไม่เคยทำการฝากเงินเข้า หรือทำการโอนเปลี่ยนเงินเป็นเครดิตในบัญชีผู้ใช้ของผู้เล่น ภายหลังการฝากเงินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของเขา/เธอเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ยอดการพนันของผู้เล่นจะต้องเกินกว่าหรือเทียบเท่าจำนวนที่ทำการฝากเข้า หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ไม่สามารถทำการถอนได้ ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงขอแนะนำว่า จำนวนเงินที่ทำการฝากเข้านั้นควรขึ้นอยู่ความต้องการที่จะเล่น
 • เดิมพันที่ได้รับการยืนยัน
  Kingpin88 ไม่สามารถและจะไม่มีการยกเลิกเดิมพันใดของผู้เล่น เมื่อการเดิมพันของผู้เล่นได้ทำการยืนยันแล้ว นอกจากการเดิมพันนั้นจะถูกทำให้เป็นโมฆะหรือมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลที่ไม่ถูกต้องและข้อตกลงสำหรับเหตุผลที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้
 • การบันทึกผลการเดิมพันที่แม่นยำ
  ทาง Kingpin88 ไม่ขอรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือล้มเหลวในส่วนของข้อมูลที่ให้บริการในเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าทางเราจะมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความแม่นยำสูงสุด
 • การหักเดิมพัน / เดิมพันที่ไม่ได้ตกลงใจ
  เงินเดิมพันจะถูกหักออกจากบัญชีของผู้เล่นทันทีที่เดิมพันได้ถูกวางโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผลลัพธ์กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินหรือประกาศแล้ว Kingpin88 ไม่สามารถและจะไม่มีการคืนเงินพนันที่วางในเกมส์ซึ่งเงินพนันนั้นได้ซื้อขายในรอบใหม่โดยที่ยังไม่ได้ตกลงใจหรือมีข้อสรุป เงินพนันดังกล่าวจะถือว่าเป็นการตกลงเล่นเมื่อเสร็จสิ้นเกมส์และชนะเกมส์ดังกล่าว หากเป็นเช่นนั้น ผู้เล่นจะได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของผู้เล่นทันที
 • การตัดสินการเดิมพันของ Kingpin88 ถือเป็นที่สุด
  โดยการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ ผู้เล่นตกลงที่จะยอมรับว่า Kingpin88 และบันทึกของเว็บไซต์ถือเป็นที่สุดในการใช้ตัดสินเงื่อนไขของการเดิมพันใดที่วางลงในเกมส์ รวมถึงสถานการณ์ที่ได้ทำการเดิมพันด้วย
 • ความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวของผู้เล่นในการชนะเกมส์
  ภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดที่เกิดขึ้นจากการชนะเกมส์ใดที่มอบให้แก่คุณ รวมถึงการชำระเงินอื่นๆให้แก่ผู้เล่น หากมี จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว ทาง Kingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานและระงับการจ่ายเงินรางวัลของผู้เล่นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เงินรางวัลจะไม่สามารถโอน ทดแทน หรือแลกเป็นรางวัลรูปแบบอื่นใดได้
  3.2. เงินสำหรับวางเดิมพัน
 • เงินเดิมพันขั้นต่ำ
  จำนวนเงินเดิมพันขั้นต่ำสำหรับเริ่มเล่น จำนวนขึ้นอยู่กับเกมส์/ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด .

4. การเล่นเกมส์ออโต้ / ดัดแปลงยักย้ายซอฟต์แวร์ / ปลอมแปลง / โกง

 • การเล่นเกมส์ออโต้ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก และการดัดแปลงยักย้ายในเกมส์ใดหรือในข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใดถือเป็นข้อห้าม จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของผู้เล่นที่กระทำผิด บัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกลบ รางวัลใดหรือการฝากเงินเข้าจะถูกยกเลิก และ/หรือ ริบ รวมไปถึงการดำเนินการทางกฎหมายแพ่ง/อาญาต่อผู้เล่นที่กระทำผิด โดยการตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้เล่นตกลงที่จะยอมรับว่า Kingpin88 มีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์และมีสิทธิโดยอิสระขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางทีมงานเว็บไซต์ ในการยกเลิกบัญชีของผู้เล่นสำหรับเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง และปราศจากข้อจำกัดโดยทั่วไปจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายบริหารจะต้องให้ความเห็นว่าการกระทำของผู้เล่นที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือบนเกมส์ใดในขณะนั้น สร้างความเสียหายภายใต้การดำเนินการของเว็บไซต์ ถือว่าผู้เล่นสละสิทธิที่จะไล่เบี้ยใดต่อ Kingpin88 ในการถูกยกเลิกบัญชีดังกล่าวโดยปริยาย
 • โดยการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ ถือว่าผู้เล่นได้รับทราบว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หากผู้เล่นพบว่าซอฟต์แวร์นั้นมีข้อผิดพลาดดังกล่าว ข้อบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ ผู้เล่นถูกผูกพันตามกฎของข้อตกลงนี้ให้งดรับผลประโยชน์ใดจากมัน/พวกมัน นอกจากนี้ หากผู้เล่นพบข้อผิดพลาดดังกล่าว ข้อบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ ผู้เล่นถูกผูกพันตามกฎของข้อตกลงนี้ให้ดำเนินการแจ้งให้ Kingpin88 ทราบโดยการเขียนร้องเรียนทันที หากผู้เล่นไม่สามารถปฏิบัติตามความข้างต้น ทางKingpin88 มีสิทธิที่จะได้รับชดเชยค่าเสียหายเต็มราคา รวมถึง ค่าเสียหายสำหรับการแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นอาจการละเว้นของผู้เล่นหรือการกระทำเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์จากความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว
 • โดยการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ ผู้เล่นตกลงที่จะยอมรับว่า Kingpin88 ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหาย การเสียหาย หรือการบาดเจ็บใดที่เกิดขึ้นจากการปลอมแปลง หรือการเข้าใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่น เจตนาใดที่เกิดขึ้นโดยผู้เล่นคนใดเพื่อที่จะเข้าใช้งานอย่างไม่ถูกต้องสู่ระบบของเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่น เพื่อทำการแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์หรือตัวเกมส์ หรือจงใจสร้างความเสียหายหรือทำลายเว็บไซต์หรือตัวเกมส์นั้นเป็นกรณีที่เข้าข่ายที่จะต้องดำเนินคดีทางแพ่ง และ/หรือ อาญา และมีผลให้บัญชีผู้เล่นถูกยกเลิกในทันที รวมถึงริบรางวัลใดที่ผู้เล่นมีและมีสิทธิที่จะได้รับทั้งหมด

5. เงินรางวัล

 • ขั้นตอนในการอนุญาตหรืออนุมัติให้มีการถอนเงิน Kingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ผู้เล่นส่งข้อมูลที่จำเป็น อาทิ หลักฐานยืนยันตัวตน สำเนาหน้าและหลังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต พาสปอร์ต ใบขับขี่ ประวัติธุรกรรมทางธนาคารล่าสุด หรือเอกสารอื่นตามที่ Kingpin88 เห็นว่าจำเป็น หากผู้เล่นไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องเพื่อความปลอดภัย ทางKingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะโมฆะเงินรางวัลภายในบัญชีของผู้เล่น
 • เงินรางวัลแบบเครดิต – เงินรางวัลจะถูกเพิ่มเข้าไปยังบัญชีของผู้เล่นโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสม การอัพเดตของบัญชีผู้เล่นเหล่านี้ไม่ถือเป็นหลักฐานในการชนะเกมส์ และ/หรือ รวมถึงเงินที่ได้ทำการโอน (หัก) จากบัญชีของคุณ หากทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบแล้วพบหลักฐานของการฉ้อโกงหรือการทุจริต ทางKingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะเงินรางวัลดังกล่าวและดำเนินการใดต่อบัญชีของผู้เล่นตามความเหมาะสม
  5.1. เงินโบนัส
 • เงินโบนัส หมายความถึง เงินเสมือนในผลิตภัณฑ์ที่มอบให้ผู้ใช้ของ Kingpin88 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการขาย (โปรโมชั่น) ผู้ใช้ไม่สามารถทำการถอนเงินดังกล่าวทันทีในเวลาที่ได้รับเงินโบนัสมา ขั้นตอนกฎเกณฑ์ในการรับเงินโบนัสจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของโบนัสแต่ละชนิด
 • เงินโบนัสจะสามารถแปลงเป็นเงินจริงและทำการถอนได้ภายหลังผู้ใช้ได้ทำตามข้อเรียกร้องของโปรโมชั่นนั้นๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

6. โปรโมชั่น

 • ยอดหมุนเวียนที่จำเป็นโดยทั่วไปแล้วคือ 20 * (เงินฝากเข้า + โบนัส)
 • เงินทุนจะถูกหักออกจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้เล่นเมื่อมีการวางเดิมพันใดเกิดขึ้น หากไม่มียอดเงินคงเหลือ เงินทุนสำหรับการเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดโบนัสคงเหลือของบัญชีผู้เล่น กล่าวคือ ยอดโบนัสคงเหลือจะถูกนำมาใช้ต่อเมื่อยอดเงินสดคงเหลือติดลบเท่านั้น
 • ข้อเสนอทั้งหมดจำกัดเพียงหนึ่งบัญชีผู้ใช้ต่อบุคคล ครอบครัว ที่อยู่ครัวเรือน อีเมลล์ เบอร์โทรสศัพท์ เลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่IP
 • การวางเดิมพันสองข้าง จะไม่ถูกนำไปนับรวมกับยอดหมุนเวียนที่กำหนดในโปรโมชั่น
 • ในกรณีที่ได้ทำการถอนเงินก่อนที่จะมียอดหมุนเวียน 20เท่าตามที่กำหนด เงินโบนัสและเงินรางวัลจะถูกริบ การเดิมพันที่มีผลเป็นเสมอทั้งหมดจะไม่ถูกนำไปนับรวมกับยอดหมุนเวียนที่กำหนดในโปรโมชั่น
 • การนับเดิมพันที่กำหนดในโบนัสใด จะนับเพียง 25% ของเดิมพันโดยรวมที่วางในเกมส์รูเล็ตต์ (ทุกประเภท) และ 50% ของเดิมพันโดยรวมที่วางในเกมส์สล๊อตหรือเกมส์ RNG เว้นแต่จะมีการประกาศโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขของโปรโมชั่นใดเป็นการเฉพาะ
 • Kingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้เล่นได้ทุกเวลา หลักฐานดังกล่าวจะต้องได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลผู้เล่นตามกฎหมาย รายละเอียดในการชำระเงิน และ/หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆที่จำเป็นสำหรับมาตรการตรวจสอบความปลอดภัย
 • ห้ามพนักงาน หรือผู้มีความเกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือตัวแทนของKingpin88คนใดครอบครองบัญชีผู้เล่น หรือแสวงหาผลประโยชน์จากโปรโมชั่นที่ให้บริการบนเว็บไซต์
 • การเข้าร่วมโปรโมชั่นใดที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ ถือว่าผู้เล่นตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดภายใต้โปรโมชั่นแต่ละโปรโมชั่น ผู้เล่นคนใดไม่ประสงค์จะตกลงทำตามเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อทีมงานให้ความช่วยเหลือของ Kingpin88 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพื่อรักษามาตรการทางความปลอดภัย ผู้เล่นจะไม่สามารถทำการถอนเงินได้มากกว่า THB บาท ต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์) ยกเว้นกรณีที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อต
 • ในกรณีที่เงื่อนไขใดของการบริการหรือโปรโมชั่นได้ถูกละเมิด ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและไม่ได้กระทำตามเงื่อนไขนั้นโดยผู้เล่นที่มีบัญชีผู้ใช้ หรือในกรณีที่มีหลักฐานใดเกี่ยวกับการวางเดิมพันโดยลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าแสดงชัดถึงการประกันว่าลูกค้าจะได้รับกำไร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการฝากโบนัสหรือให้บริการโปรโมชั่นอื่นใดในขณะนั้น ทางKingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือร้องเงินโบนัส รวมถึงเงินรางวัลคืนไม่ว่าจะเป็นรายเดี่ยวหรือส่วนหนึ่งของกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงผลของการเดิมพัน นอกจากนี้ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดการและค่าธรรมเนียม Kingpin88 ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับผู้เล่นซึ่งอาจมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินฝากโบนัส

7. ข้อกำหนดการบริการอื่นๆ

 • ถือว่าผู้เล่นยินยอมว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียวและตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมด และ/หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงรายงานและจ่ายภาษีที่กฎหมายเรียกให้ชำระทั้งหมดขณะที่ใช้บริการใดของทาง Kingpin88

8. เบ็ดเตล็ด

 • ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษนั้นเป็นที่สุด

9. ข้อจำกัดความรับผิด

 • ผู้เล่นทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจัดการ Kingpin88 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หุ้นส่วน ผู้จดทะเบียนใบอนุญาต ตัวแทนจำหน่าย นายหน้า บริษัทในเครือ บริษัทสาขา ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือตัวแทนอื่น หุ้นส่วนสื่อ ตัวแทนหรือผู้สนับสนุนโดยไม่มีความเสี่ยงและไม่มีความรับผิด และจะได้รับการคุ้มครองเต็มที่จากกลุ่มเหล่านี้จากการถูกเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หนี้สิ้น และรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงได้รับการคุ้มครองดังกล่าวจากบุคคลที่สาม
 • ทางทีมงานจะไม่ขอแสดงความรับผิดชอบ หรือรับผิดชอบแทนผู้เล่นสำหรับความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่น โดยการตกลงที่จะยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ ผู้เล่นได้ยืนยันว่าเราจะไม่รับผิดชอบแทนผู้เล่นหรือบุคคลที่สามใดสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เกมส์หยุดชะงักหรือไม่ต่อเนื่อง
 • Kingpin88 ให้คำมั่นสัญญาในการแก้ไขข้อขัดข้องอย่างยุติธรรมและทำการปรับปรุงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมิให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือภาระเกินควร โดยถือรายละเอียดการเดิมพันและบันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน โดยบันทึกเหล่านี้จะมีอายุการจัดเก็บ 5ปี (นับแต่วันที่มีการทำธุรกรรม) และจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในกรณีที่มีการร้องขอ

เข้าสู่ระบบ